Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 3/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku

OKS.524.4.2014.IX

Legnica, dn. 05.03.2014 r. KOMUNIKAT Nr 3/2014 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań: Zadanie Nr 1, cz.II – kwota dofinansowania do 14.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 1.3. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe 14.000 Zadanie Nr 2, cz.II – kwota dofinansowania do 20.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe 20.000 Zadanie Nr 3 cz. I – na realizację zadania zaplanowano do 53.000 zł . Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od marca do października 2014 r. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 3.1. Turniej koszykówki dziewcząt 2.000 3.2. Regionalna Liga Taekwon-do 3.000 3.3. Miedź Legnica Cup Międzynarodowej Turniej Piłki Nożnej – U16 6.000 3.4. Turniej Piłki Nożnej - Żak Cup Sport i Zabawa 3.000 3.5. Wakacyjna Przygoda z Piłką 6.000 3.6. Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej 2.000 3.7. XXVI Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka 2.000 3.8. Mistrzostwa Polski Młodzików w Tenisie Ziemnym 2.000 3.9. VII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików ,,Legnica Handball Cup” 6.000 3.10. Zawody o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego 3.000 3.11. Mistrzostwa Polski w Kickboxingu 4.000 3.12. Międzynarodowy Turniej Łuczniczy Juniorów z okazji 773 rocznicy Bitwy pod Legnicą 4.000 3.13. Jubileuszowy XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury 4.000 3.14. Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej LION CUP 6.000 Zadanie Nr 5, cz.II - kwota dofinansowania do 10.000 PLN Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN) 5.2. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe 5.000 5.3. Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe 5.000 W wyznaczonym terminie tj. do 28 lutego 2014 roku wpłynęło 14 ofert. Poniżej przedstawiona tabela zawiera wykaz zadań i podzadań, na które wpłynęły oferty: Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę 1.3. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe OSŁ „Strzelec ul. Górnicza 9, Legnica 2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe MUKS „IKAR” ul. Piastowska 3, Legnica 3.2. Regionalna Liga Taekwon-do Legnicki Klub Taekwon-do ul. Żeromskiego 20B/28 3.3. Miedź Legnica Cup Międzynarodowej Turniej Piłki Nożnej – U16 MKS Miedź Legnica S.A. ul. Żeglarska 5, Legnica 3.4. Turniej Piłki Nożnej - Żak Cup Sport i Zabawa MKS Miedź Legnica S.A. ul. Żeglarska 5, Legnica 3.5. Wakacyjna Przygoda z Piłką MKS Miedź Legnica S.A. ul. Żeglarska 5, Legnica 3.6. Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej MUKS „IKAR” ul. Piastowska 3, Legnica 3.7. XXVI Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka MUKS „IKAR” ul. Piastowska 3, Legnica 3.9. VII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików ,,Legnica Handball Cup” MSPR Siódemka ul. Rynek 34 Legnica 3.10. Zawody o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego KS WANKAN ul. Gombrowicza 43/15 3.13. Jubileuszowy XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury KS Konfeks ul. W.Grabskiego 24, Legnica 3.14. Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej LION CUP UKS Dziewiątka przy SP9 ul. Marynarska 31 Legnica 5.2. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe OTKKF „OLIMP” ul. Górnicza 9, Legnica 5.3. Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe Stowarzyszenie MKS „Bioam”ul. Grabskiego 14/22, Legnica . Komisja Konkursowa w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert dokona ich oceny oraz ogłosi rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 07.03.2014
Data publikacji : 07.03.2014
Data modyfikacji : 07.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL