Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w Lub ...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w LubiniePrezydent Miasta Legnicy Legnica, 2006-08-22
OŚR. 7624 -20/06

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11 maja 2006 r. do tut. organu wpłynął wniosek POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., 59-301 Lubin za pośrednictwem pełnomocnika: Pana Leopolda Abratkiewicza Dyrektora Biura Projektowego PORTAL AB s.c., ul. Wolności 171, 58-560 Jelenia Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

przebudowa stacji paliw w Legnicy na terenie Huty Miedzi Legnicy "Legnica" - działki nr: 4/5, 4/16, obręb geodezyjny 0025 -Huta, woj.dolnośląskie.

Postanowieniem znak OŚR.7624-20/06 z dnia 06 .06. 2006 r. stwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia.

Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przebudowa stacji paliw w Legnicy na terenie Huty Miedzi "Legnica" - działki nr: 4/5,4/16, obręb geodezyjny 0025 - Huta, woj. dolnośląskie wnioskodawca przedłożył w dniu 07.08.2006 r.

Z ww. dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu niżej wskazanym, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce i godziny udostępnienia:
Urząd Miasta Legnicy - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach 8.00-15.00

Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Miasta Legnicy - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach 8.00-15.00

Metadane

Data publikacji : 24.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL