Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat nr 4

Wydział Oświaty i Sportu Urząd Miasta Legnicy Komunikat nr 4 w sprawie rozstrzygnięć naboru ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Puchar Polski Juniorów w Łucznictwie”. Komisja powołana przez Prezydenta Legnicy na posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 roku dokonała otwarcia ofert złożonych przez organizacje w wyznaczonym terminie, w ramach naboru ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy. Nabór ofert skierowany był do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe i uchwały nr XVII/153/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r. W wyznaczonym terminie do dnia 25 kwietnia 2008 roku na realizację zadania : „Puchar Polski Juniorów w Łucznictwie” wpłynęła 1 oferta. Lp. Data złożenia oferty Nazwa zadania Kwota w konkursie do Nazwa organizacji 1. 10.04.2008 r. Puchar Polski Juniorów w Łucznictwie 5.000 PLN Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” Komisja rozstrzygnęła nabór ofert na realizacje zadania publicznego pn. „Puchar Polski Juniorów w Łucznictwie” w formie wsparcia finansowego w wysokości 5.000 zł . Lp. W formie Nazwa zadania Kwota w konkursie Nazwa organizacji 1. Wsparcia wykonania zadania „Puchar Polski Juniorów w Łucznictwie” 5.000,00 PLN OSŁ „Strzelec” W celu podpisania umowy należy złożyć w Wydziale Oświaty i Sportu – pokój nr 22 : - zaktualizowany harmonogram realizacji zadania ( zał. nr.2)– 2 egzemplarze, - zaktualizowany kosztorys realizacji zadania ( zał. nr. 3) – 2 egzemplarze. Kontakt: 076-721-22-36 e-mail: os@legnica.um.gov.pl

Metadane

Data wytworzenia : 05.05.2008
Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL