Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściek ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej "Energetyka" sp. z o.o. w Lubinie.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
25.10. 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej (działającego na podstawie pełnomocnictwa - "Energetyka" sp. z o.o. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 58) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia:
"Budowa rurociągu tranzytowego ścieków przemysłowych z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach - Oddział Legnica do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych Wydział W-4 Legnica Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej "Energetyka" sp. z o.o. w Lubinie".
Postanowieniem znak OŚR.7632-133/05 z dnia 27.04.2006r. stwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 06.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL