Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Prezydent Miasta Legnica, 2006-08 - 02
Legnicy
OŚR.7632-1/8/06

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), ...Prezydent Miasta Legnica, 2006-08 - 02
Legnicy
OŚR.7632-1/8/06

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11 stycznia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pana Tomasza Jagodzińskiego AGP sp. z o.o., ul. Hallera 157/1, 53 – 201 Wrocław (działającego na podstawie upoważnienia Pana Artura Dudzica Dyrektora PKN ORLEN S.A. Region Inwestycji i Remontów Południe w Katowicach z dnia 05.11.2005r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

przebudowa istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Legnicy przy ul. Poznańskiej, część działki 125, AM 9, obręb geodezyjny 0033 – Rzeszotary, obejmująca – modernizację instalacji paliwowej, odnowienie nawierzchni drogowych, wymianę elementów wizualizacji (otoki reklamowe, znaki informacyjne), modernizację kanalizacji deszczowej (separatory), budowę śmietnika i montaż kompresora /odkurzacza.

Postanowieniem znak OŚR.7632-1/8/06 z dnia 02 lutego 2006 r. stwierdzony został obowiązek sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia.

Raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. w Legnicy przy ul. Poznańskiej, stacja nr 456 wnioskodawca przedłożył w dniu 28 marca 2006 r., a następnie po jego poprawieniu i uzupełnieniu w dniu 17 lipca 2006 roku.

Z ww. dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu niżej wskazanym, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce i godziny udostępnienia:
Urząd Miasta Legnicy - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach 8.00-15.00

Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Miasta Legnicy - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach 8.00-15.00


Do wiadomości:
1. PKN „Orlen” S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
za pośrednictwem
Pana Tomasza Jagodzińskiego AGP Sp. z o.o.
ul. Hallera 157/1, 53 – 201 Wrocław
2. a/a.

Metadane

Data publikacji : 04.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL