Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 4 listopada 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek mgr inż. Ryszarda Olchowika z firmy Usługi Techniczne ORYS z Opola ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 4 listopada 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek mgr inż. Ryszarda Olchowika z firmy Usługi Techniczne ORYS z Opola, działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A. z Warszawy Al. Jerozolimskie 81, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM, tj. wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego, na którym zostanie umieszczone 6 sztuk anten dyfuzyjnych i 6 sztuk anten radioliniowych - w Legnicy przy ul. Pułkownika K. Myrka, na działce nr 13/8, obręb Bartoszów.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL