Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat nr 1/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert

OS.II/4120/9/2010

z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, popularyzacji turystyki oraz bieżącego utrzymania obiektów sportowych w roku 2010

KOMUNIKAT nr 1/2010

z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacji turystyki oraz bieżącego utrzymania obiektów sportowych w roku 2010.

 

            Komisja powołana Postanowieniem NR  3182/10 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert w roku 2010,

dokonała analizy merytorycznej złożonych ofert i rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy.

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96  poz. 873) oraz uchwały nr XLVI/387/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

W wyznaczonym terminie do dnia 14 stycznia 2010 wpłynęło 36 ofert, do zadań :

 

Zadanie Nr 1 – kwota dofinansowania do 128.000 PLN

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem

i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

 

Nr pod-zadania

                  Nazwa podzadania

Wpłynęły

oferty od

1.1.

Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe

 

LKK Kyokushin

1.2.

Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe

 

KK Tora

1.3.

Kolarstwo górskie MTB - wszystkie kategorie wiekowe

 

KS Zywer

1.4.

Kolarstwo szosowe - wszystkie kategorie wiekowe

 

UKS Budowlanka

1.5.

Lekka atletyka – młodzicy i starsi z rejonu Zakaczawia

i Śródmieścia

MUKS Legnica

1.6.

Lekka atletyka -  młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary

 

UKS Sprint

1.7.

Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe

 

OSŁ Strzelec

1.8.

Pływanie sportowe- wszystkie kategorie wiekowe

 

KS Wankan

1.9.

Podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy - wszystkie kategorie wiekowe

TKKF Śródmieście

1.10.

Szachy - wszystkie kategorie wiekowe

 

ASSz Miedź

1.11.

Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe

 

LK Taekwon-do

 

Zadanie Nr 2 – kwota dofinansowania do 236.000 PLN

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

 

Nr pod-zadania

                      Nazwa podzadania

Wpłynęły

ofert od

2.1.

Piłka nożna - junior i młodsi

ASPN Miedź

2.2.

Piłka nożna - trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa

KS Konfeks

2.3.

Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna

UKS Dziewiątka

2.4.

Piłka ręczna - junior młodszy, młodzicy z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór

MSPR Siódemka

2.5.

Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe

MUKS Ikar

2.6.

Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe

UKS Dziewiętnastka

 

Zadanie Nr 3 cz. I – kwota dofinansowania do 24.000 PLN

Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie

od stycznia do sierpnia 2010 r.

 

 

Nr pod-zadania

                 Nazwa podzadania

Wpłynęły

oferty od

3.1.

Grand Prix Dolnego Śląska – Mini Siatkówka- Finał Rozgrywek Chłopców (edycja wiosenna)

MUKS Ikar

3.2.

I Runda Pucharu Polski Juniorów w Łucznictwie

OSŁ Strzelec

3.3.

Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „ O Złotego Lwa”

brak oferty

3.4.

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, Młodzików i Chłopców LION CUP

UKS Dziewiątka

3.5.

Wakacyjna Przygoda z Piłką

ASPN Miedź

 

Zadanie Nr 4  - kwota dofinansowania do 55.000 PLN

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem

i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy.

 

                            Nazwa zadania

Wpłynęła oferta od

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy

LSZS

 


Zadanie Nr 5 - kwota dofinansowania do 36.000 PLN

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży.

 

Nr pod-zadania

                      Nazwa podzadania

Wpłynęły oferty od

5.1.

Boks i kick-boxing - wszystkie kategorie wiekowe

TKKF Olimp

5.2.

Koszykówka chłopców - wszystkie kategorie wiekowe

KS Olimpia

5.3.

Koszykówka dziewcząt

KS Prestiż

5.4.

Łucznictwo - etap wstępny szkolenia

UKS Skrzat

5.5.

Piłka nożna- dzielnica Zakaczawie

KS Zakaczawie

5.6.

Piłka nożna halowa – 5 os.

LS Futbol-5

5.7.

Ringo –wszystkie kategorie wiekowe

LT Ringo

5.8.

Szachy – etap wstępny, w tym zajęcia integracyjne

UKS Błyskawica

5.9.

Szachy szybkie i rozwiązywanie zadań szachowych

UKS Ogniwo

5.10.

Taniec sportowy i towarzyski

UKTS Lew

5.11.

Tenis stołowy – wszystkie kategorie wiekowe

KS Konfeks

 

Zadanie Nr 6 -  kwota dofinansowania do 20.000 PLN

Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 24.000 PLN.

- Wpłynęła oferta od O/PTTK w Legnicy

 

Zadanie 1/S – kwota dofinansowania do 120.000 PLN

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy

ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.

 

Nr podzadania

                      Nazwa podzadania

Wpłynęły

oferty od

1/S/1.

 

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy.

ASPN Miedź

1/S/2.

 

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy

ul. Grabskiego w Legnicy

KS Konfeks

Złożone oferty spełniają wymogi formalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcia

Zadanie Nr 1 –kwota dofinansowania do 128.000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem

i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

 

 

Lp.

                Nr i nazwa podzadania

Kwota dofinansowania

w 2010 do

 

Nazwa  organizacji wybranej do realizacji podzadań

1

1.1. Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe

11 000, 00

LKK Kyokushin

2

1.2. Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe

9 000, 00

KK Tora

3

1.3. Kolarstwo górskie MTB - wszystkie kategorie wiekowe

4 000, 00

KS Zywer

4

1.4. Kolarstwo szosowe - wszystkie kategorie wiekowe

4 000, 00

UKS Budowlanka

5

1.5. Lekka atletyka – młodzicy i starsi z rejonu Zakaczawia i Śródmieścia

8 000, 00

MUKS Legnica

6

1.6. Lekka atletyka -  młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary

5 000, 00

UKS Sprint

7

1.7. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe

 

22 000, 00

OSŁ Strzelec

8

1.8. Pływanie sportowe- wszystkie kategorie wiekowe

10 000, 00

KS Wankan

9

1.9. Podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy-wszystkie kategorie wiekowe

9 000, 00

TKKF Śródmieście

10

1.10 Szachy- wszystkie kategorie wiekowe

12 000, 00

ASSz Miedź

11

1.11. Taekwon-do wszystkie kategorie wiekowe

 

34 000, 00

LK Taekwon-do

 

Zadanie nr 2 – kwota dofinansowania do 236.000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

Lp

                Nr i nazwa podzadania

Kwota dofinansowania

w 2010 do

 

Nazwa  organizacji wybranej do realizacji podzadań

1.

2.1. Piłka nożna - junior i młodsi

95 000, 00

 

ASPN Miedź

2.

2.2. Piłka nożna - trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa

40 000, 00

 

KS Konfeks

3.

2.3. Piłka ręczna chłopców – junior  i młodsi z obrębu Tarninowa

33 000, 00

 

UKS Dziewiątka

 

4.

2.4. Piłka ręczna – junior młodszy, młodzicy z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór

22 000,00

MSPR Siódemka

5.

2.5. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe

37 000, 00

 

MUKS Ikar

6.

2.6. Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe

9 000, 00

 

UKS Dziewiętnastka

 

Zadanie nr 3 – kwota dofinansowania do 24.000 zł

Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie

od stycznia do sierpnia 2010 r.

 

L p

               Nr i nazwa podzadania

Kwota dofinansowania

w 2010 do

 

Nazwa  organizacji wybranej do realizacji podzadań

1.

3.1. Grand Prix Dolnego Śląska – Mini Siatkówka- Finał Rozgrywek Chłopców (edycja wiosenna)

2 000, 00

MUKS Ikar

2.

3.2. I Runda Pucharu Polski Juniorów w Łucznictwie

4 000, 00

OSŁ Strzelec

3.

3.4. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, Młodzików i Chłopców LION CUP

6 000, 00

UKS Dziewiątka

4.

3.5. Wakacyjna Przygoda z Piłką

 

6 000, 00

       ASPN Miedź

 

Zadanie nr 4 – kwota podzadania do 55.000 zł

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem

i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy.

Lp

                 Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

w 2010 do

 

Nazwa  organizacji wybranej do realizacji podzadań

 

 

1.

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy

55.000,00

 

 

Legnicki Szkolny Związek Sportowy

 

 

 

Zadanie nr 5 – kwota dofinansowania do 36.000 zł

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży

 

Lp

                Nr i nazwa podzadania

Kwota dofinansowania

w 2010 do

Nazwa  organizacji wybranej do realizacji podzadań

1.

5.1. Boks i kick boxing - wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

TKKF Olimp

2.

5.2. Koszykówka chłopców - wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

 

KS Olimpia

3.

5.3 . Koszykówka dziewcząt

4 000, 00

 

KS Prestiż

4.

5.4. Łucznictwo-etap wstępny szkolenia

3 000, 00

 

UKS Skrzat

5.

5.5. Piłka nożna-dzielnica Zakaczawie

3 000, 00

 

KS Zakaczawie

6.

5.6. Piłka nożna halowa-5 os.

3 000, 00

 

LS Futbol-5

7.

5.7. Ringo – wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

 

LT Ringo

8.

5.8. Szachy etap wstępny, w tym zajęcia integracyjne

5 000, 00

 

UKS Błyskawica

9.

5.9. Szachy szybkie i rozwiązywanie zadań szachowych

3 000, 00

 

UKS Ogniwo

10.

5.10. Taniec sportowy i towarzyski

3 000, 00

 

UKTS Lew

11.

5.11. Tenis stołowy-wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

 

KS Konfeks

 

Zadanie nr 6 – kwota dofinansowania do 20.000 zł

Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

w 2010 do

 

Nazwa  organizacji wybranej do realizacji podzadań

 

1.

Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

20.000,00

 

 

 

Oddział PTTK

w Legnicy

 

Zadanie 1/S   kwota dofinansowania do 120.000 PLN

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy

ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.

 

Lp.

Nr i nazwa podzadania

Kwota dofinansowania

 w 2010 do

 

Nazwa  organizacji wybranej do realizacji podzadań

 

1

1/S/1 Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy.

70 000, 00

ASPN Miedź

2

 

1/S/2 Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy

50 000, 00

KS Konfeks

 

Komisja ustaliła, iż warunkiem przekazania dotacji w roku 2010 na dofinansowanie realizacji zadań i podzadań jest całkowite rozliczenie dotacji za rok 2009.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                       Zbigniew Rutka

                                                                       z-ca dyr. Wydziału Oświaty i Sportu

Metadane

Data wytworzenia : 22.01.2010
Data publikacji : 22.01.2010
Data modyfikacji : 22.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
Sguzik
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL