Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/6937,wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-P4-Sp-z-oo-z-Wars.html
2020-08-13, 05:10

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla P4 Sp. z o.o. z Warszawy

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19 lutego 2007 roku do tut. organu wpłynął wniosek Grzegorza Lewickiego z firmy SGK "Projekt" Filia w Legnicy , działającego ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19 lutego 2007 roku do tut. organu wpłynął wniosek Grzegorza Lewickiego z firmy SGK "Projekt" Filia w Legnicy , działającego z upoważnienia inwestora "P4" Sp. z o.o. z Warszawy , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 LEG_1002B-Jaworzyńska, na kominie Zakładów Papierniczych UNIPAP w Legnicy, przy ul.Jaworzyńskiej 17-19, na działce nr 584, obręb Tarninów.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości

Metadane

Data wytworzenia : 28.02.2007
Data publikacji : 28.02.2007
Data modyfikacji : 28.02.2007
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin