Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat Nr 2/2013

Legnica, dn. 3.01.2013 r. KOMUNIKAT Nr 2/2013 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został ogłoszony otwarty konkurs ofert. W terminie do 31.12.2012 roku wpłynęły następujące oferty: Zadanie Nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę 1.1. Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe KKS Tora Legnica 1.2. Lekka atletyka – młodzicy i starsi z rejonu Zakaczawia i Śródmieścia MUKS Legnica 1.3. Lekka atletyka - młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary UKS Sprint Legnica 1.4. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe OSŁ Strzelec Legnica 1.5. Szachy - wszystkie kategorie wiekowe ASSz Miedź Legnica 1.6. Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe LK Taekwon-do Zadanie Nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę 2.1. Piłka nożna - junior i młodsi MKS Miedź Legnica S.A 2.2. Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna UKS Dziewiątka Legnica 2.3. Piłka ręczna - junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór MSPR Siódemka Legnica 2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe MUKS Ikar Legnica 2.5. Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe UKS Dziewiętnastka Legnica Zadanie Nr 4 Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy. Oferta do zadania została złożona przez Legnicki Szkolny Związek Sportowy Zadanie Nr 5 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę 5.1. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe TKKF Olimp Legnica 5.2. Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe SMKK Bolmet-Trek Legnica 5.3. Piłka nożna halowa – 5 os. – junior i młodsi LS Futbol-5 5.4. Piłka nożna – trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa KS Konfeks Legnica 5.5. Pływanie – wszystkie kategorie wiekowe KS Wankan Legnica 5.6. Podnoszenie ciężarów - junior TKKF Śródmieście Legnica Zadanie Nr 6 Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej. Oferta została złożona przez ZO PTTK Legnica Zadanie 1/S Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy. Nr podzadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę 1/S/1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy. MKS Miedź Legnica S.A 1/S/2. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy KS Konfeks Legnica UWAGA: Komisja w terminie do 14 dni dokona oceny merytorycznej oraz ogłosi rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2013
Data publikacji : 03.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL