Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT NR 14/2012

OKS.524.14.2012

Legnica, 16 sierpnia 2012 r. OKS.524.14.2012 KOMUNIKAT NR 14/2012 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 13 sierpnia 2012 r. wpłynęły do Urzędu Miasta 2 oferty Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” na realizację następujących zadań publicznych: - I Legnickiego Tygodnia Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej (na kwotę 2.000 PLN) oraz - XI Legnickich Dni Kultury Kresowej (na kwotę 4.000 PLN). Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/136/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” zmienionej uchwałą nr XVIII/174/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 roku - informujemy, że w/w oferty mogą zostać rozpatrzone z zastosowaniem Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty zamieszczone są na stronie internetowej i w BIP Urzędu Miasta Legnicy. Zapoznać się można z nimi również w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 5 (pl. Słowiański 7). Ewentualne uwagi dotyczące ofert prosimy zgłaszać w terminie do 22 sierpnia br. (włącznie) w tradycyjnej formie adresowane do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu lub drogą elektroniczną na adres: oks@legnica.eu . Oferta na realizację XI Legnickich Dni Kultury Kresowej Oferta na realizację I Legnickiego Tygodnia Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 17.08.2012
Data publikacji : 17.08.2012
Data modyfikacji : 17.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Mista Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL