Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla firmy PRP - Legnica sp. z o. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla firmy PRP - Legnica sp. z o.o. ul. Podchorążych w LegnicyNa podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902 z 2006r.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami, podaję do publicznej wiadomości, że dnia 06.12.2006r. do tutejszego organu wpłynął wniosek firmy PRP -Legnica sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Podchorążych 22 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Centrum Handlowo - Usługowego w Legnicy w obrębie ulicy Złotoryjskiej, Gwarnej Bankowej, Wjazdowej".
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, uwzględniając szczegółowe kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, wyrażoną postanowieniem nr 277/06 z dnia 14 grudnia 2006r. stwierdzam obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa Centrum Handlowo - Usługowego w Legnicy w obrębie ulicy Złotoryjskiej, Gwarnej, Bankowej, Wjazdowej".
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 - 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 18.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL