Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zew(...)

OKS.524.2.20.2013

Legnica, dnia 21 października 2013 r. OKS.524.2.20.2013 OGŁOSZENIE WYNIKÓW Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta” w II połowie 2013 r. (na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm. oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”) Rozstrzygnięcie w pierwszym terminie konkursowym Nr zadania Nazwa zadania Tytuł zadania publicznego Podmiot realizujący zadanie Kwota (zł) 1. „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta” w II połowie 2013 r. Realizacja programów edukacyjnych poprzez organizację XII edycji regionalnego konkursu plastycznego i fotograficznego pt. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” związanego z edukacją ekologiczną Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica 1.503,00 RAZEM 1.503,00

Metadane

Data wytworzenia : 21.10.2013
Data publikacji : 22.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL