Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

złotoryjska

Prezydent Miasta Legnicy
oglasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomosci gruntowych polozonych w Legnicy przy ul. Zlotoryjskiej i ul. Kawaleryjskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej sa nw. nieruchomosci:
Adres nieruchomosci. Nr ksiegi wieczys ...Prezydent Miasta Legnicy
oglasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomosci gruntowych polozonych w Legnicy przy ul. Zlotoryjskiej i ul. Kawaleryjskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej sa nw. nieruchomosci:
Adres nieruchomosci. Nr ksiegi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomosci Cena gruntuWadium Wysokosc oplat za uzytkowanie wieczyste
1. Legnicaul. Zlotoryjska KW 63150 obreb Legnicki Dwórdz. nr 2/24 23.021 m2 1.000.000,00100.000,00 sprzedaz na wlasnosc
2. Legnicaul. KawaleryjskaKW 47500 obreb Tarninów dz. nr 1115/6 1051 m2 72.100,0010.000,00 I oplata 25% oferowanej ceny gruntu - oplaty roczne 3% ceny gruntu
3.Legnicaul. KawaleryjskaKW 47500 obreb Tarninów dz. nr 1115/5 1260 m2 85.300,0010.000,00 I oplata 25% oferowanej ceny gruntu - oplaty roczne 3% ceny gruntu

Przeznaczenie nieruchomosci:
poz.1 - cele produkcyjne, uslugi lub obiekty urzadzen komunikacji samochodowej, stacja paliw, salony sprzedazy, warsztaty wraz z myjniami samochodowymi.
poz.2 - parkingi i komunikacja pomocnicza.
poz.3 - parkingi i komunikacja pomocnicza.
Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do zbycia (poz.2 i 3).
Termin wnoszenia oplat rocznych do 31 marca kazdego roku. Po 2005 r. cena gruntu moze byc aktualizowana, wskutek zmiany jego wartosci. Aktualizacja moze byc dokonywana w okresach nie krótszych niz jeden rok. Nieruchomosci wolne od obciazen.
Pisemna oferta powinna zawierac:
1/ imie, nazwisko i adres oferenta lub nazwe albo firme oraz siedzibe, jezeli oferentem jest osoba prawna,
2/ date sporzadzenia oferty,
3/ oswiadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzezen,
4/ oferowana cene i sposób jej zaplaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wplaty wadium.
Sprzedaz nieruchomosci podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug stawka w wysokosci 22% (Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz.535).
Zainteresowani powinni wplacic wadium w wysokosci jw. nie pózniej niz na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 28.06.2004 r na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Pisemne oferty z dopiskiem "dot. dzialki nr ..." nalezy skladac do dnia 28.06.2004 r. do godz. 9 00 w Urzedzie Miasta pokój 208 II p.
Otwarcie przetargu odbedzie sie w dniu 01.07.2004 r. o godz. 9 00 w siedzibie organizatora.
Szczególowych informacji na temat ww. nieruchomosci udziela Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wplacone wadium przez wygrywajacego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomosci gruntowej. Cena nieruchomosci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zaplacie nie pózniej niz do dnia zawarcia umowy przenoszacej wlasnosc. Pierwsza oplata za oddanie nieruchomosci gruntowej w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zaplacie jednorazowo, nie pózniej niz do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste (Ustawa o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz.543). Jezeli osoba, która nabyla przedmiot przetargu uchyli sie od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wplaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysluguje prawo zamkniecia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data wywieszenia: 2004.06.02

Metadane

Data publikacji : 14.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL