Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/6541,Wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-Huty-Miedzi-Legnica-w-Legni.html
2020-08-15, 15:21

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Huty Miedzi "Legnica" w Legnicy.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
30 grudnia 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek KGHM "Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowsk ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
30 grudnia 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek KGHM "Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, Oddział Huta Miedzi "Legnica" działającego jako inwestor zastępczy KGHM METRACO Sp. z o.o., ul. Św. M. Kolbe 9 w Legnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rafinerii ołowiu w Hucie Miedzi "Legnica" w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 194, na działce nr 4/16, obręb Huta.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowaiński 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin