Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/6499,Wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-PTK-CENTERTEL-sp-z-oo.html
2020-08-15, 15:53

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PTK CENTERTEL sp. z o.o.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
27 marca 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Dariusza Chrut z Wrocławia , działającego z upoważnienia inwestor ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
27 marca 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Dariusza Chrut z Wrocławia , działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL sp. zo.o. z Warszawy, ul. Skierniewicka 10A, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 4787 LEGNICA_ZAMIEJSKA, zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Rzeczypospolitej 116, na działce nr 15/5, obręb Bartoszów.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 11.04.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin