Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT Prezydent Legnicyna podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) oraz uchwały nr XXII / 287 / 08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lis(...)

OS.VIII.4122/62/2008 z dnia 0

OS.VIII.4122/62/2008 z dnia 03/12.2008 r/ Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) oraz uchwały nr XXII / 287 / 08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie następujących zadań publicznych realizowanych w roku 2009: I. Treść zadań i wielkość środków Zadanie Nr 1 – kwota dofinansowania do 170.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. W roku 2008 kwota dofinansowania wyniosła 139.700 PLN. Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2009 do kwoty: 1.1. Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe 18 000, 00 1.2. Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe 14 000, 00 1.3. Kolarstwo górskie MTB - wszystkie kategorie wiekowe 7 000, 00 1.4. Kolarstwo szosowe - wszystkie kategorie wiekowe 7 000, 00 1.5. Lekka atletyka – młodzicy i starsi z rejonu Zakaczawia i Śródmieścia 10 000, 00 1.6. Lekka atletyka - młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary 10 000, 00 1.7. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe 25 000, 00 1.8. Pływanie sportowe- wszystkie kategorie wiekowe 14 000, 00 1.9. Szachy - wszystkie kategorie wiekowe 17 000, 00 1.10. Szachy- etap wstępny, w tym zajęcia integracyjne 8 000, 00 1.11. Taekwon-do wszystkie kategorie wiekowe 40 000, 00 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 2 – kwota dofinansowania do 307.700 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. W roku 2008 kwota dofinansowania wynosiła 348.000 PLN. Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2009 do kwoty: 2.1. Piłka nożna - junior i młodsi 100 000, 00 2.2. Piłka nożna - trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa 50 000, 00 2.3. Piłka ręczna - junior starszy 40 000, 00 2.4. Piłka ręczna chłopców – chłopcy z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabrycznej 35 000,00 2.5. Piłka ręczna - junior młodszy, młodzicy z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór 15 000, 00 2.6. Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe 10 000, 00 2.7. Piłka siatkowa chłopców - junior i starsi 40 000, 00 2.8. Piłka siatkowa chłopców - młodzicy 17 700, 00 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 3 cz. I – kwota dofinansowania do 55.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od stycznia do sierpnia 2009 r. W roku 2008 kwota dofinansowania wyniosła 127.000 PLN Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na okres I-VIII 2009 do kwoty: 3.1. Czwartki Lekkoatletyczne 3 000, 00 3.2. Dolnośląskie Młodzieżowe Grand Prix w Szachach 3 000, 00 3.3. Festiwal Szachowy „Szachy u Piasta” 3 000, 00 3.4. Grand Prix Dolnego Śląska – Mini Siatkówka- Finał Rozgrywek Chłopców (edycja wiosenna) 3 000, 00 3.5. Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów w Łucznictwie 3 000, 00 3.6. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci Legnica Handbal Cup 2009 3 000, 00 3.7. Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „ O Złotego Lwa” – Legnica 2009 3 000, 00 3.8. Mistrzostwa Dolnego Śląska Drużyn OHP Dziewcząt i Chłopców w Halowej Piłce Nożnej 2 000, 00 3.9. Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Łucznictwie 3 000, 00 3.10. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, Młodzików i Chłopców 8 000, 00 3.11 Puchar Dolnego Śląska w Karate „ Silesia Cup” Legnica 2009 3 000, 00 3.12. Puchar Dolnego Śląska Młodzików i Kadetów Karate Kyokushin 4 000, 00 3.13. Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury 3 000, 00 3.14. Wakacje z Tenisem Stołowym 3 000, 00 3.15. Wakacyjna Przygoda z Piłką 8 000, 00 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 4 - kwota dofinansowania do 55.000 PLN Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy. W roku 2008 kwota dofinansowania wyniosła 50.000 PLN. Nazwa zadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2009 do kwoty: Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy 55 000, 00 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu, przyznając od 0-5 pkt. W ramach zadania nr 4 wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 5 - kwota dofinansowania do 62.000 PLN Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. W roku 2008 kwota dofinansowania wyniosła 53.000 PLN. Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2009 do kwoty 5.1. Boks - wszystkie kategorie wiekowe 4 000, 00 5.2. Kick boxing - wszystkie kategorie wiekowe 4 000, 00 5.3. Koszykówka chłopców - wszystkie kategorie wiekowe 7 000, 00 5.4. Łucznictwo - etap wstępny szkolenia 3 000, 00 5.12. Piłka koszowa dziewcząt-etap wstępny 6 000, 00 5.11. Piłka nożna- dzielnica Zakaczawie 4 000, 00 5.10. Piłka nożna halowa – 5os. 4 000, 00 5.5. Ringo –wszystkie kategorie wiekowe 5 000, 00 5.6. Sporty siłowe-junior i starsi 12 000, 00 5.7. Szachy szybkie i rozwiązywanie zadań szachowych 4 000, 00 5.8. Taniec sportowy i towarzyski 3 000, 00 5.9. Tenis stołowy – wszystkie kategorie wiekowe 6 000, 00 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 6 - kwota dofinansowania do 24.000 PLN Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej. W roku 2008 kwota dofinansowania wyniosła 24.000 PLN. Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach zadania 6 wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie 1/S – kwota dofinansowania do 200.000 PLN Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy. W roku 2008 dotacja wyniosła 200.000 PLN. Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2009 do kwoty 1/S/1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy. 120 000, 00 1/S/2. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy 80 000, 00 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. II. Adresaci konkursu Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe. III. Termin realizacji zadania: Zadania 1,2,4,5,6 oraz zadanie 1/S realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do grudnia 2009 roku. Zadanie 3 cz. I realizowane będzie od dnia podpisania umowy do sierpnia 2009 r. W zakresie tego zadania - na okres od września do grudnia 2009 - ogłoszony będzie dodatkowy konkurs – cz. II. IV. Cel konkursu: Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych, 2) rozwijania turystyki i krajoznawstwa, 3) bieżącego utrzymania miejskiej bazy sportowej. V. Forma – wspieranie. W zadaniu nr 4 – powierzenie realizacji zadania. VI. Z dotacji można sfinansować: 1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy itp.), 2) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów sportowych, montaż urządzeń sportowych, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne itp.), 3) koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.), 4) zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów itp.). 5) usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów), 6) koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania, 7) koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 5% otrzymanej dotacji, za wyjątkiem zadania 4, np. zakup materiałów biurowych ), Z dotacji nie można sfinansować: 1) zakupu gruntów bądź innych nieruchomości, 2) zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń, 3) kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.). VII. Warunki składania ofert Termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2009 roku. 1. Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 30 grudnia 2005 r. nr 264, poz. 2207). 2. Ofertę należy: 1) sporządzić w języku polskim; 2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony; 3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.); 4) złożyć w kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania, podzadania, 3. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć: 1) oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o: - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego; - posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, -zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej), 2) aktualny odpis z rejestru za wyjątkiem stowarzyszeń zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Legnicy, organizacji zarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli, 3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) – w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 4) kopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz każdą jego aktualizację. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4. Nieobligatoryjnie do oferty można dołączyć : pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów lub inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. UWAGA: O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnica. Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia na kopii oferty. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. VIII. Kryteria przyznawania dotacji i ocena ofert Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu: 1) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadań 1-5 brane będą pod uwagę następujące kryteria: 1) organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku a uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica, 2) organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i dysponuje bazą w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego, 3) organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście, 4) szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji, 5) organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp. i korzysta z wolontariatu w myśl ustawy. Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania 6 brane będą pod uwagę następujące kryteria: 1) zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i odbywać się będą w warunkach zapewniających realizację zadania, 2) organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, 3) organizacja prowadzi tego typu działalność w ciągu całego roku, 4) organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica i korzysta z wolontariatu. Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania 1/S brane będą pod uwagę następujące kryteria: 1) posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, 2) dysponowanie możliwościami organizacyjnymi i technicznymi w zakresie m.in. zasobów ludzkich, wyposażenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający realizację zadania, 3) posiadanie środków własnych przeznaczonych na realizację zadania, które wraz z udzieloną dotacją pozwolą zrealizować zadanie, 4) realizacja zadania umożliwiać będzie prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz rozgrywania zawodów sportowych przez kluby piłkarskie a także inne kluby działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 5) zarządzanie nieruchomościami i obiektami w sposób zapewniający utrzymanie ich w stanie nie pogorszonym zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” ( od art. 61 do art. 72 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Komisja może przyznać od 0-5 pkt za każde z wymienionych kryteriów. IX. Wybór oferty Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Prezydenta Legnicy. Dotacja na realizację danego podzadania/zadania będzie udzielona jednej organizacji, której oferta w ocenie Komisji otrzyma największą ilość punktów. W ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta. Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją powyższych zadań publicznych. X. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych podzadań/zadań i kwot przyznawanych na ich realizację, zostaną opublikowane na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP –ie. Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do: 1) pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej, o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”, 2) informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy poprzez tablice, plakaty itp. , 3) promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach. Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent. Oferty w zamkniętych kopertach z załącznikami, nazwą i numerem zadania, podzadania oraz nazwą organizacji należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7,I piętro. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, tel 076-721-22-30,35,36,38. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207). XI. Zawarcie umowy 1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 4. 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia : 1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (zał. nr 2), 2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (zał. nr 3), 3) oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy. XII. Zasady przekazania dotacji 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami. 2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach: 1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.. 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. 4. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. 5. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. 6. Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę. XIII. Uwagi ogólne 1. Warunkiem zawarcia umowy o realizację zadania pomiędzy Gminą Legnica a oferentem wyłonionym w konkursie, który korzystał z dofinansowania w roku 2008, jest przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania w roku poprzednim. 2. Konkurs ofert może zostać odwołany bez podania przyczyny. 3. Kwoty określone w ogłoszeniu mogą ulec zmianie-ostateczna ich wysokość zależy od uchwały budżetowej na rok 2009. 4. Od podjętych decyzji w konkursie nie przysługuje odwołanie. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Metadane

Data wytworzenia : 03.12.2008
Data publikacji : 04.12.2008
Data modyfikacji : 04.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
ZBIGNIEW RUTKA ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU OŚWIATY I SPORTU
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL