Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla HARTER Technika Wytłaczania Sp. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla HARTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k. w LegnicyNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie zakładu produkcyjnego firmy HARTER Technika Wytłaczania sp. z o.o. Sp. k. w Legnicy, ul. Jaworzynska 291 c (teren LSSE).
W związku z tym tut. organ, na wniosek Pani Beaty Groszek z firmy TKS Polska Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o. z Wrocławia (działającej z upoważnienia firmy HARTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k. w Legnicy, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww przedsięwzięcia.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 12.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL