Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat nr 6 w sprawie przeprowadzenia Otwartego Konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2008.

OS.IX.4122/6/08

Treść zadania: Część II zadania nr 3 -Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od września do grudnia 2008 r. Komisja powołana przez Prezydenta Legnicy na posiedzeniu w dniu 5 września 2008roku dokonała otwarcia ofert złożonych przez organizacje w wyznaczonym terminie oraz rozstrzygnięć w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy. Nabór ofert skierowany był do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe i uchwały nr XVII/153/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r. W wyznaczonym terminie do dnia 28 sierpnia 2008 r. wpłynęło 13 ofert. 1. Wykaz złożonych ofert Złożone oferty spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na okres IX-XII do kwoty: Nazwa oferenta 3.1 Ogólnopolski Turniej Ringo Uczniowskich Klubów Sportowych 2.000,00 PLN Legnickie Towarzystwo RINGO 3.2 IX Europejski Puchar Miedzi w Karate – Legnica Open 2008 6.000,00 PLN Klub Karate Shotokan TORA 3.3 II Edycja Wyścigu na Rowerach Górskich MTB dla Dzieci i Młodzieży 1.600,00 PLN TKKF OLIMP Legnica 3.4 I Dolnośląskie Zawody w Biegu na Orientację "KAROLINKA" 2.500,00 PLN PTTK O/Legnica 3.5 Czwartki Lekkoatletyczne 3.000,00 PLN MUKS LEGNICA 3.6 V Pływacki Turniej Mikołajkowy 2.000,00 PLN Klub Sportowy WANKAN 3.7 V Otwarte Zimowe Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu 2.000,00 PLN Klub Sportowy WANKAN 3.8 I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci "Mikołajek Handball Cup" 2.000,00 PLN KPR MIEDŹ Legnica 3.9 III Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów do lat 16 o Puchar Prezydenta Legnicy 2.000,00 PLN UKS Błyskawica 3.10 XX Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka 2.000,00 PLN Klub Sportowy IKAR LEGNICA 3.11 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej - eliminacje do Mistrzostw Polski do lat 20 2.000,00 PLN Legnickie Stowarzyszenie FUTBOL – 5 3.12 Międzynarodowe Grand Prix Karate Kyokushin 4.000,00 PLN Legnicki Klub Karate KYOKUSHIN 3.13 Grand Prix Dolnego Śląska w Siatkówce Chłopców 2.000,00 PLN Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy IKAR Na podstawie oceny punktowej wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym, Komisja wyłoniła następujące organizacje do realizacji poszczególnych podzadań wraz z przypisanymi im kwotami dofinansowania: Nr pod- zadania Nazwa podzadania Kwota w konkursie do Nazwa organizacji wybranej do realizacji podzadań 3.1 Ogólnopolski Turniej Ringo Uczniowskich Klubów Sportowych 2.000,00 PLN Legnickie Towarzystwo RINGO 3.2 IX Europejski Puchar Miedzi w Karate – Legnica Open 2008 6.000,00 PLN Klub Karate Shotokan TORA 3.3 II Edycja Wyścigu na Rowerach Górskich MTB dla Dzieci i Młodzieży 1.600,00 PLN TKKF OLIMP Legnica 3.4 I Dolnośląskie Zawody w Biegu na Orientację "KAROLINKA" 2.500,00 PLN PTTK O/Legnica 3.5 Czwartki Lekkoatletyczne 3.000,00 PLN Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LEGNICA 3.6 V Pływacki Turniej Mikołajkowy 2.000,00 PLN Klub Sportowy WANKAN 3.7 V Otwarte Zimowe Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu 2.000,00 PLN Klub Sportowy WANKAN 3.8 I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci "Mikołajek Handball Cup" 2.000,00 PLN KPR MIEDŹ Legnica 3.9 III Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów do lat 16 o Puchar Prezydenta Legnicy 2.000,00 PLN UKS Błyskawica 3.10 XX Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka 2.000,00 PLN Klub Sportowy IKAR LEGNICA 3.11 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej - eliminacje do Mistrzostw Polski do lat 20 2.000,00 PLN Legnickie Stowarzyszenie FUTBOL – 5 3.12 Międzynarodowe Grand Prix Karate Kyokushin 4.000,00 PLN Legnicki Klub Karate KYOKUSHIN 3.13 Grand Prix Dolnego Śląska w Siatkówce Chłopców 2.000,00 PLN Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy IKAR W celu podpisania umowy należy złożyć w Wydziale Oświaty i Sportu ( pokój nr 22) : - zaktualizowany harmonogram realizacji zadania ( zał. nr.2)– 2 egzemplarze, - zaktualizowany kosztorys realizacji zadania ( zał. nr.3) – 2 egzemplarze. Kontakt: 076-721-22-36 e-mail: os@legnica.eu

Metadane

Data wytworzenia : 05.09.2008
Data publikacji : 05.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu - Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL