Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu WEZI-TEC Sp. z ...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu WEZI-TEC Sp. z o.o. w LegnicyNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 24 listopada 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Piotra Salwiczka z firmy TKS Polska Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o. z Wrocławia , działającego z upoważnienia inwestora WEZI-TEC Sp. z o.o. z Legnicy , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Firmy WEZI-TEC przy ul.Jaqworzyńskiej 299 w Legnicy, na działkach o numerach ewidenc.714/31, 715/36, 723/14, 724/10, 724/12 i 725/19, obręb Przybków
Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2006 roku stwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Raport oddziaływania ww inwestycji wpłynął do tut.organu w dniu 29 stycznia 2007 roku.
Z ww. dokumentami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości

Metadane

Data publikacji : 06.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL