Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z Wa ...

Wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z Warszawy.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
09 stycznia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Lesława Czecha z firmy INVOTECH PUT s.c. z Poznania, działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. zo.o. z Warszawy, Al. Jerozolimskie 181, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci PTC ERA nr 48093 zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej, na działce nr 6, obręb Wrocławskie Przedmieście.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL