Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Polska Telefonia cyfrowa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
7 grudnia 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek Włodzimierza Brylskiego z firmy ITE Sp. z o.o. z Lubonia, dział ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
7 grudnia 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek Włodzimierza Brylskiego z firmy ITE Sp. z o.o. z Lubonia, działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z Warszawy, Al. Jerozolimskie 181, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 48016 zlokalizowanej w Legnicy przy
ul.Niklowej 4, na działace nr 11 i 14, obręb Nowiny, na kominie kotłowni "Górka" WPEC S.A. w Legnicy.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowaiński 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 13.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL