Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat z rozstrzygnięć konkursu ofert dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

OS.II/4120/21/10

KOMUNIKAT nr 2/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert na organizację wypoczynku letniego legnickich dzieci i młodzieży realizowanego w formie pobytu wyjazdowego ze szczególnym uwzględnieniem uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Komisja powołana Postanowieniem NR 3182/10 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert w roku 2010 dokonała otwarcia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy. Konkursy prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96,poz.873 ze zm.) i uchwały nr XLVI / 387 / 09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty ; Zadanie dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży –kwota dofinansowania do 104.500 PLN Organizacja wypoczynku letniego legnickich dzieci i młodzieży, realizowanego w formie pobytu wyjazdowego ze szczególnym uwzględnieniem uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Wpłynęły 3 oferty Lp Nr i nazwa podzadania Kwota w konkursie 2010 PLN Wpłynęły ofert od 1. Podzadanie 1 Wypoczynek organizowany nad jeziorem, w terenach leśnych dla uczestników związanych ze środowiskiem harcerskim do 90.500,00 ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Legnica, ul. Zielona 13 of. 2. Podzadanie 2 Wypoczynek organizowany dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Ochotniczymi Hufcami Pracy do 5.000,00 Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy oddział terenowy Wrocław, ul. Wybrzeże J.Słowackiego 9 3. Podzadanie 3 Wypoczynek organizowany dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci do 9.000,00 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica, ul. Grunwaldzka 2-20 Rozstrzygnięcia Zadanie dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży –kwota dofinansowania do 104.500 PLN Organizacja wypoczynku letniego legnickich dzieci i młodzieży, realizowanego w formie pobytu wyjazdowego ze szczególnym uwzględnieniem uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Lp Nr i nazwa podzadania Kwota w konkursie 2010 PLN Nazwa organizacji wybranej do realizacji podzadań 1. Podzadanie 1 Wypoczynek organizowany nad jeziorem, w terenach leśnych dla uczestników związanych ze środowiskiem harcerskim do 90.500 PLN ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Legnica, ul. Zielona 13 of. 2. Podzadanie 2 Wypoczynek organizowany dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Ochotniczymi Hufcami Pracy do 5.000 PLN Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy oddział terenowy Wrocław, ul. Wybrzeże J.Słowackiego 9 3. Podzadanie 3 Wypoczynek organizowany dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci do 9.000 PLN Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski Legnica, ul. Grunwaldzka 2-20 W celu podpisania umowy proszę o zgłaszanie się do Wydziału Oświaty i Sportu wraz załącznikami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Kontakt z Wydziałem Oświaty i Sportu tel. 76 721-22-30, - 32, -38 os@legnica.eu

Metadane

Data wytworzenia : 29.06.2010
Data publikacji : 29.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL