Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/5858,KOMUNIKAT-po-rosztrzygnieciu-konkursu-ofert-ogloszonego-przez-Prezydenta-Miasta-.html
2020-07-14, 12:49

KOMUNIKAT po rosztrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych

w regulaminowym terminie złożono następujące oferty: Zadanie nr 1 - festiwale promujące kulturę mniejszości narodowych i etnicznych Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” kwota w ofercie 25.000 zł Zadanie nr 2 - wydawnictwa związane z dokumentowaniem życia społeczno- gospodarczego i kulturalnego miasta Towarzystwo Przyjaciół Nauk kwota w ofercie 20.000 zł Zadanie nr 3 - imprezy promujące społeczno-kulturalne tradycje miasta Stowarzyszenie Kobiety Europy kwota w ofercie 5.000 zł Zadanie nr 4 - festyny integrujące mieszkańców Legnicy Stowarzyszenie Kobiety Europy kwota w ofercie 3.000 zł Zadanie nr 5 - spotkania i wystawy prezentujące kulturę innych państw Legnicki Klub Karate Kyokushin kwota w ofercie 4.000 zł Zadanie nr 6 - imprezy promujące dawne zwyczaje świąteczne Stowarzyszenie Kobiety Europy kwota w ofercie 3.000 zł Zadanie nr 7 - prezentacje dorobku organizacji skupiających miłośników różnych dziedzin kultury Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych Netcetera kwota w ofercie 3.000 zł

Metadane

Data wytworzenia : 07.05.2007
Data publikacji : 07.05.2007
Data modyfikacji : 07.05.2007
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Kkostrzanowski