Biuletyn Informacji Publicznej KOMUNIKAT po rosztrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 13:31

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT po rosztrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych

w regulaminowym terminie złożono następujące oferty: Zadanie nr 1 - festiwale promujące kulturę mniejszości narodowych i etnicznych Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” kwota w ofercie 25.000 zł Zadanie nr 2 - wydawnictwa związane z dokumentowaniem życia społeczno- gospodarczego i kulturalnego miasta Towarzystwo Przyjaciół Nauk kwota w ofercie 20.000 zł Zadanie nr 3 - imprezy promujące społeczno-kulturalne tradycje miasta Stowarzyszenie Kobiety Europy kwota w ofercie 5.000 zł Zadanie nr 4 - festyny integrujące mieszkańców Legnicy Stowarzyszenie Kobiety Europy kwota w ofercie 3.000 zł Zadanie nr 5 - spotkania i wystawy prezentujące kulturę innych państw Legnicki Klub Karate Kyokushin kwota w ofercie 4.000 zł Zadanie nr 6 - imprezy promujące dawne zwyczaje świąteczne Stowarzyszenie Kobiety Europy kwota w ofercie 3.000 zł Zadanie nr 7 - prezentacje dorobku organizacji skupiających miłośników różnych dziedzin kultury Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych Netcetera kwota w ofercie 3.000 zł

Metadane

Data wytworzenia : 07.05.2007
Data publikacji : 07.05.2007
Data modyfikacji : 07.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
Kkostrzanowski
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL