Ostatnia aktualizacja strony: 20.09.2019, 17:11

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.) oraz uchwały nr XVII/153/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r. Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.

Metadane

Data wytworzenia : 18.02.2008
Data publikacji : 19.02.2008
Data modyfikacji : 19.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Maziarz
Osoba udostępniająca informację:
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL