Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 10/2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na: Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnic(...)

OKS.524.5.1.2013.IX

Legnica, dn. 01.07.2013 r. KOMUNIKAT Nr 10/2013 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na: Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM W terminie do 25.06.2013 roku wpłynęła oferta; Nr pod- zadania Nazwa podzadania Organizacja składająca ofertę 1.7. Gimnastyka, akrobatyka sportowa dla dziewcząt i chłopców – wszystkie kategorie wiekowe Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT 59-500 Złotoryja. Pl.Reymonta 5 UWAGA: Komisja w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert dokona oceny merytorycznej i formalnej oraz ogłosi rozstrzygnięcie.

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2013
Data publikacji : 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastepca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL