Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z Warszawy.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
17 maja 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Starosty z firmy ELFEKO S.A. z Poznania, działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. zo.o. z Warszawy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 48134.01, zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Sikorskiego 1, na działce nr 75/1, obręb Piekary Osiedle.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL