Biuletyn Informacji Publicznej wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla P4 Sp. z o.o. z Warszawy - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 21.11.2018, 08:25

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla P4 Sp. z o.o. z Warszawy

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 stycznia 2007 roku do tut. organu wpłynął wniosek Łukasza Kokoszki z firmy ATEM Polska Sp. z o.o. z Wrocławia , działając ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 stycznia 2007 roku do tut. organu wpłynął wniosek Łukasza Kokoszki z firmy ATEM Polska Sp. z o.o. z Wrocławia , działającego z upoważnienia inwestora PTK "Centertel" Sp. z o.o. z Warszawy , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 4775 LEGNICA_TARNINÓW,na dachu budynku przemysłowo-biurowego Zakładów Papierniczych UNIPAP, w Legnicy przy ul.Jaworzyńskiej 17, na działce nr 584, obręb Tarninów.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości

Metadane

Data publikacji : 30.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL