Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W ...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie.Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 22 sierpnia 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek ATEM Polska sp. z o.o. z Legnicy (działającego na podstawie pełnomocnictwa BZ/5228/2004 z dnia 6.12.2004r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej 48101 w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 261. Inwestorem zadania jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z Warszawy.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL