Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. ...

wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z WarszawyNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 grudnia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Kazimierza Kamińskiego z Poznania , działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z Warszawy , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 48097, na dachu budynku przy ul.Mickiewicza 27, w Legnicy, na działce nr 313, obręb Bartniki.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL