Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko inspektora ...

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko inspektora ds. budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury.Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko inspektora ds. budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa, termin składania ofert upłynął 28 lutego 2006 r.


1. Niemiec Sabina, zam. Legnica,
2. Gołąb Anna, zam. Legnica,
3. Janicki Arkadiusz, zam. Legnica,
4. Muzyka Dorota, zam. Tomaszów Bolesławiecki.

Metadane

Data publikacji : 08.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL