Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
7 listopada 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek PPHU "Handbud" s.c. w Złotoryi , działającego na podstawie peł ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
7 listopada 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek PPHU "Handbud" s.c. w Złotoryi , działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez WINKELMANN Sp. z o.o. w Legnicy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej nr II na hale produkcyjną firmy WINKELMANN Sp. z o.o., zlokalizowanej w Legnicy przy ul.Jaworzyńskiej 305, na działce nr 917, obręb Przybków.
Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2005 roku stwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww inwestycji. Raport oddziaływania wpłynął do tut.organu w dniu 8 sierpnia 2006 roku.
Z ww. dokumentami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości

Metadane

Data publikacji : 16.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL