Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/4946,Roztrzygniecie-konkursu-Prezydenta-Miasta-Legnicy-na-realizacje-zadan-w-zakresie.html
2020-08-13, 05:15

Roztrzygnięcie konkursu Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie upowszechniani ...

Roztrzygnięcie konkursu Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuRozstrzygnięcie konkursu Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873) i uchwały nr XIX/184/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004r. Prezydent Miasta Legnicy ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:


Zadanie Nr 1

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych (SI) wraz z organizacją rozgrywek , turniejów w tych dyscyplinach sportu –preferencje otrzymują uczestnicy Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.

L.p. Nazwa podmiotu Wnioskowana kwota w ofercie Kwota przyznana przez Komisję
1. 2. 3. 4.
1. OSŁ Strzelec 26.000,- 20.000,-
2. KKSW Taekwon-do 13.900,- 13.000,-
3. ASSz Miedź 35.400,- 11.450,-
4. UKS Heros 11.836,20 5.000,-
5. UKS Ogniwo-szachy 14.370,- 1.600,-
6. KK Tora 60.520,- 11.450,-
7. MUKS Legnica LA 10.000,- 5.200,-
1-7 Razem 67.700,-


Zadanie Nr 2

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych (ZGS) wraz z organizacją rozgrywek , turniejów w tych dyscyplinach sportu –preferencje otrzymują uczestnicy Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz podmioty reprezentujące piłkę ręczną , piłkę siatkową i piłkę nożną , które to dyscypliny uznane zostały w Legnicy za priorytetowe.

L.p. Nazwa podmiotu Wnioskowana kwota w ofercie Kwota przyznana przez Komisję
1. 2. 3. 4.
1. KS Ikar Inkasso Reform 41.380,- 12.000,-
2. UKS Miedziak 9.800,- 7.000,-
3. ASPN Miedź 97.488,- 32.488,-
4. Ks Konfeks 29.510,- 16.000,-
5. KPR Miedź 37.000,- 16.000,-
6. UKS Dziewiątka 7.000,- 6.000,-
1-6 Razem 89.488,-
Zadanie Nr 3

Organizacja cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalym, krajowym i międzynarodowym (turnieje , mityngi itp. )

L.p. Nazwa podmiotu Wnioskowana kwota w ofercie Kwota przyznana przez Komisję
1. 2. 3. 4.
1. AZS PWSZ 4.200,- 3.500,-
2. ASSz Miedź 3.200,- 3.200,-
3. TKKF Olimp 5.600,- 5.600,-
5. TKKF Śródmieście 10.000,- 2.000,-
6. KK Tora 36.100,- 5.000,-
7. OSŁ Strzelec 1.000,- 1.000,-
8. ASPN Miedź 54.160,- 15.000,-
9. UKTS Lew 10.000,- 7.000,-
10. Ks Konfeks 5.300,- 5.000,-
1-10 Razem 47.300,-

Zadanie Nr 4

Prowadzenie rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej , Gimnazjada, Licealiada ).

L.p. Nazwa podmiotu Wnioskowana kwota w ofercie Kwota przyznana przez Komisję
1. 2. 3. 4.
1. Legnicki Szkolny Związek Sportowy 17.000,- 16.248,-

Zadanie Nr 5

Organizacja i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w organizacjach i dyscyplinach sportowych nieujętych w dotychczasowych zadaniach a posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla Miasta Legnicy

L.p. Nazwa podmiotu Wnioskowana kwota w ofercie Kwota przyznana przez Komisję
1. 2. 3. 4.
1. TKKF Śródmieście 7000,- 3.000,-
2. UKTS Lew 15.000,- 1500,-
3. KK Tora 17.000,- 5.000,-
4. TKKF Olimp 9.800,- 4.000,-
5. UKS Skrzat 3.500,-8.600,- 1.600,-
6. UKS Radio PLUS 4.200,- 1.200,-
7. Ks Konfeks 15.800,- 3.000,-
1-7 Razem 19.300,-
Zadanie Nr 6

Koordynacja i wspomaganie pracy krajoznawczej i turystycznej w szkołach ( organizacja rajdów i wycieczek turystycznych obozów wędrownych , konkursów wiedzy i piosenki turystycznej itp.)

L.p. Nazwa podmiotu Wnioskowana kwota w ofercie Kwota przyznana przez Komisję
1. 2. 3. 4.
1. ZO PTTK 20.000,- 20.000,-

Zgodnie z regulaminem konkursu do dnia 30.06.2004 wpłynęły 43 oferty na realizację w/w zadań.
Ze względu na braki formalne nie rozpatrywano następujących ofert:
1. KK Wankan
2. LK Kyokushin
3. KS Zakaczawie
4. KS Olimpia
5. KS Lew
6. LK OYAMA Karate
7. LT Ringo
8. LKS Legrol
9. UKS I LO
10. UMKS IKAR
11. LS Futbol – 5
12. PTTK Zielona Góra.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2004
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin