Ostatnia aktualizacja strony: 03.08.2020, 10:58

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat nr 6/09 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert na upowszechnienie kultuty fizycznej i sportu w roku 2009.

OS.II4120/129/09

Komisja powołana Postanowieniem Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert w roku 2009, dokonała otwarcia ofert, analizy merytorycznej i rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy. Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, po. 873) i uchwały nr XXII/287/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Zadanie Nr 3 ciąg dalszy - kwota dofinansowania do 29.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgi regionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mitingi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od listopada do grudnia 2009 r. nr podzadania - 3.34.; nazwa podzadania - Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej; nazwa organizacji składającej ofertę - ASPN Miedź LEGNICA; nr podzadania - 3.35.; nazwa podzadania - Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego; nazwa organizacji składającej ofertę UKTS LEW LEGNICA; nr podzadania - 3.36.; nazwa podzadania - Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Piłce Ręcznej; nazwa organizacji składającej ofertę - MSPR Siódemka LEGNICA. Złożone oferty spełniają wymogi formalne. Rozstzygnięcia Zadanie Nr 3 ciąg dalszy - kwota dofinansowania do 29.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mitingi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od listopada do grudnia 2009 r. nr podzadania - 3.34.; nazwa podzadania - Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej; nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania - ASPN Miedź LEGNICA; kwota dofinansowania do 15000. nr podzadania - 3.35.; nazwa podzadania - Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego; nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania - UKTS LEW LEGNICA; kwota dofinansowania do 10000. nr podzadania - 3.36.; nazwa podzadania - Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Piłce Ręcznej; nazwa organizcji wybranej do realizacji zadania - MSPR Siódemka LEGNICA; kwota dofinansowania do 4000.

Metadane

Data wytworzenia : 19.11.2009
Data publikacji : 19.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
Sguzik
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL