Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/4877,konkurs-ofert-na-stanowisko-referenta-ds-ewidencji-ludnosci-i-dowodow-osobistych.html
2020-05-30, 23:42

konkurs ofert na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Wydziale Sp ...

konkurs ofert na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Legnicy


Kandydaci przystępujący do konkursu na ww. stanowisko powinni:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie minimum średnie,
3/ posiadać co najmniej odbyty staż absolwencki,
4/ posiadać dobrą znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
4/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu.Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich" do dnia 21 września 2005 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Zakres zadań na stanowisku referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich:
1/ załatwianie interesantów w sprawie realizacji obowiązku meldunkowego ( zameldowanie, wymeldowanie, wydawanie poświadczeń zameldowania, zaświadczeń o utracie dowodu osobistego ),
2/ przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2005
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin