Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. scalania i podziałów nieruchomości w Wydziale Geo ...

konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. scalania i podziałów nieruchomości w Wydziale Geodezji i Mienia1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe geodezyjne,
3/ co najmniej roczne doświadczenie w administracji geodezyjnej,

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów EGB2000 i EGB2000N,
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy z ludźmi,
4/ mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ kopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na podinspektora ds. scalania i podziałów nieruchomości Wydziale Geodezji i Mienia " do dnia 15 stycznia 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. scalania i podziałów nieruchomości Wydziale Geodezji i Mienia:
1/ prowadzenie spraw o podział nieruchomości, w tym przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zatwierdzania projektów podziałów nieruchomości,
2/ prowadzenie spraw związanych z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi – kompleksowa regulacja stanów prawnych, w tym opracowanie koncepcji podziałów nieruchomości,
3/ prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości.

Metadane

Data publikacji : 02.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL