Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat o złożonych ofertach na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dób ...

Komunikat o złożonych ofertach na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.KOMUNIKAT

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych w regulaminowym terminie złożono następujące oferty:

Zadanie nr 1
- festiwale promujące kulturę mniejszości narodowych i etnicznych

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” kwota w ofercie 30.000 zł

Zadanie nr 2
- imprezy promujące historię i tradycję miasta

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA kwota w ofercie 4.000 zł

Zadanie nr 4
- festyny służące integracji mieszkańców miasta

Legnicki Klub Karate Kyokushin kwota w ofercie 4.000 zł

Zadanie nr 5
- wystawy i prezentacje ilustrujące dorobek organizacji skupiających miłośników różnych dziedzin kultury

Muzeum Techniki i Motoryzacji kwota w ofercie 3.000 zł

Zadanie nr 6
- wydawnictwa związane z dokumentowaniem życia społeczno-gospodarczego miasta

Towarzystwo Przyjaciół Nauk kwota w ofercie 20.000 zł

Metadane

Data publikacji : 18.05.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL