Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla KGHM PM S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica"

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26.01.2007r. do tut. organu wpłynął wniosek Biura Technicznego "Szmagara"-ul.Rynek 9/IIIp. z Legnicy,działającego w imieniu ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26.01.2007r. do tut. organu wpłynął wniosek Biura Technicznego "Szmagara"-ul.Rynek 9/IIIp. z Legnicy,działającego w imieniu inwestora tj. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" ul. Złotoryjska w Legnicy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja centralnych sieci wodno - kanalizacyjnych w Hucie Miedzi Legnica".
Z ww. dokumentami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości

Metadane

Data publikacji : 08.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL