Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/4734,Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-Przedsiebiorstwa-.html
2020-08-10, 13:02

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsiębiorstwa Usług Techniczn ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych "ETA"Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001r. (dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że do tutejszego organu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług Technicznych "ETA", Włodzimierz Kłobus, ul. Kopernika 1/6, 59-300 Lubin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Linia segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych w Legnicy" na terenie składowiska odpadów komunalnych w Legnicy.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pokój nr 12 w godzinach od 8.00 - 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin