Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsiębiorstwa Usług Techniczn ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych "ETA"Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001r. (dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że do tutejszego organu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług Technicznych "ETA", Włodzimierz Kłobus, ul. Kopernika 1/6, 59-300 Lubin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Linia segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych w Legnicy" na terenie składowiska odpadów komunalnych w Legnicy.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pokój nr 12 w godzinach od 8.00 - 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL