Ostatnia aktualizacja strony: 05.08.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta Legni ...

konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko inspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe techniczne ( informatyka),
3/ doświadczenie w pracy webmastera, poparte przykładowymi realizacjami projektów www,
4/ dobra znajomość języka angielskiego,
5/ biegła znajomość narzędzi MS Office, Corel Graphic Suite 12, Swish MAX,
6/ biegła znajomość xhtml, css, javascript, php, MySQL, Action Script,
7/ bardzo dobra znajomość zasad optymalizacji interfejsów użytkownika,
8/ dobra znajomość standardów i zaleceń organizacji W3C.

Wymagania pożądane:
1/ zdolność szybkiego uczenia się nowych programów i technologii,
2/ znajomość sprzętu komputerowego,
3/ kreatywność
4/ komunikatywność,
5/ zdolności plastyczne oraz estetyczne na wysokim poziomie,
6/ umiejętność współpracy w zespole,
7/ dobra organizacja pracy.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta:
1/ gromadzenie i udostępnianie informacji o urzędzie i mieście na stronach internetowych Urzędu miasta,
2/ przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
3/ gromadzenie i udostępnianie informacji w multimedialnym kiosku informacyjnym,
4/ prowadzenie serwisu fotograficznego ważnych wydarzeń w mieście,
5/ opracowywanie graficzne wydawnictw promocyjnych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta" do dnia 15 marca 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL