Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

K O M UN I KA T NR 15/2012

OKS.524.15.2012

Legnica, dnia 22 sierpnia 2012 roku OKS.524.15.2012 K O M UN I KA T NR 15/2012 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informuje, iż dnia 17 sierpnia 2012 roku do Urzędu Miasta Legnicy wpłynęła oferta Klubu Sportowego Konfeks przy ul. Grabskiego 24 w Legnicy na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja i udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów Starszych w piłce nożnej. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/136/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012”, zmienionej uchwałą Nr XVIII/174/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 roku- informujemy, że złożona oferta może zostać rozpatrzona w oparciu o art.19a w/w ustawy. Oferta zamieszczona jest na stronie internetowej i BIP Urzędu Miasta Legnica oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału .Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie do 29 sierpnia 2012 roku w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , lub oks@legnica.eu.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 23.08.2012
Data publikacji : 23.08.2012
Data modyfikacji : 23.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL