Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "PO ...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "POLMAR" z Legnicy.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20 stycznia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "POLMAR" Marian Cybruch,
ul. Struga 42, 59-220 Legnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Stacja Demontażu Pojazdów Samochodowych" w Legnicy przy
ul. Chocianowskiej 21 (dz. nr 554/77 obr. Czarny Dwór).
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 12.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 12 , w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 28.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL