Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/4540,Wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-Carrefour-Polska-Sp-z-oo.html
2020-08-10, 13:51

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Carrefour Polska" Sp. z o.o.

Na podstawie art. 32 ust.1pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 5 września 2005r. do tut. organu wpłynął wniosek Pracowni Projektowej i Konsultingowej B.P. Niebudek w Legnicy, ul. Kaczawska 32 ...Na podstawie art. 32 ust.1pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 5 września 2005r. do tut. organu wpłynął wniosek Pracowni Projektowej i Konsultingowej B.P. Niebudek w Legnicy, ul. Kaczawska 32 (działającej na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu "Carrefour Polska" Sp. z o.o. z dnia 30.08.2005r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych na działace 19/17 obręb Piekary Osiedle w Legnicy przy ul. Sudeckiej, woj. dolnośląskie. Postanowieniem znak OŚR.7632-1/9/05 z dnia 22.09.2005r. stwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia. Raport oddziaływania na środowisko bezobsługowej stacji paliw płynnych na działce 19.17 obręb Piekary Osiedle w Legnicy przy ul. Sudeckiej, woj. dolnośląskie wnioskodawca przedłożył w dniu 7.10.2005r.
Z w/w dokumentami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 14.10.2005
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin