Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PKN Orlen S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 stycznia 2006r. do tut. organu wpłynął wniosek Pana Tomasza Jagodzińskiego AGP sp. z o.o. , ul. Hallera 157/1, 53-201 ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 stycznia 2006r. do tut. organu wpłynął wniosek Pana Tomasza Jagodzińskiego AGP sp. z o.o. , ul. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław (działającego z upoważnienia Pana Artura Dudzica dyrektora PKN ORLEN S.A. Region Inwestycji i Remontów Południe w Katowicach z dnia 05.11.2005r.) w sprawie wydania deczji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
przebudowa istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Legnicy przy ul. Spokojnej, część działki 35, AM 2, obręb geodezyjny 0012 - Piekary, obejmująca - modernizację instalacji paliwowej (zbiorników paliwowych, rurociągów paliwowych i dystrybutorów), odnowienie nawierzchni drogowych w obrębie dystrybucji paliw, budowa nowego zbiornika LPG, przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej dla technologii paliw, wymianę elementów wizualizacji (otoki reklamowe, znaki informacyjne), rozebranie istniejącej wiaty nad dystrybutorami i budowę nowej.
Postanowieniem znak OŚR.7632-1/7/06 z dnia 02 lutego 2006r. stwierdzony został obowiązek sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia.
Raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN S.A." w Legnicy przy ul. Spokojnej (stacja nr 239) wnioskodawca przedłożył (po poprawieniu i uzupełnieniu) w dniu 05 lipca 2006r.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL