Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat nr 3 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2008 roku.

OS.VI.0114-3/7/08

Komunikat nr 3 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2008 roku. Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Legnicy na posiedzeniu w dniu 14 marca 2008 roku dokonała rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań publicznych: Zadania nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Lp. Nazwa podzadania Kwota udzielonego wsparcia finansowego Nazwa organizacji 1. Podzadanie Lekka atletyka - młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary. 9.000 PLN Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Legnica” Zadania nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Lp. Nazwa podzadania Kwota udzielonego wsparcia finansowego Nazwa organizacji 1. Podzadanie Piłka ręczna - junior starszy 25.000 PLN Klub Piłki Ręcznej „Miedź” Legnica 2. Podzadanie Piłka siatkowa chłopców - junior i starsi 25.000 PLN Klub Sportowy „IKAR” Legnica Zadania Nr 3 Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. Lp. Nazwa podzadania Kwota udzielonego wsparcia finansowego Nazwa organizacji 1. Podzadanie Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „ O Złotego Lwa” – Legnica 2008 4.000 PLN Uczniowski Klub Tańca Sportowego „LEW” 2. Podzadanie Turniej Piłki Siatkowej Juniorów „Powitanie Lata” 2.000 PLN Klub Sportowy „Ikar” Legnica 3. Podzadanie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin 3.000 PLN Legnicki Klub Karate Kyokushin Zadania Nr 4 Lp. Nazwa zadania Kwota powierzona Nazwa organizacji 1. Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy. 40.000 PLN Legnicki Szkolny Związek Sportowy Zadania Nr 5 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. Lp. Nazwa podzadania Kwota udzielonego wsparcia finansowego Nazwa organizacji 1. Podzadanie Boks- wszystkie kategorie wiekowe 3.000 PLN Ognisko TKKF ”OLIMP” 2. Podzadanie Piłka nożna halowa 5-osobowa 3.000 PLN Legnickie Stowarzyszenie „Futbol -5” 3. Podzadanie Taniec sportowy i towarzyski – wszystkie kategorie wiekowe 3.000 PLN Uczniowski Klub Tańca Sportowego „LEW” Zadanie dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Organizacja wypoczynku legnickich dzieci i młodzieży w czasie wakacji, realizowanego przez środowiska harcerskie, Ochotniczych Hufców Pracy oraz związanych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Lp. Nazwa podzadania Kwota udzielonego wsparcia finansowego Nazwa organizacji 1. Podzadanie Wypoczynek organizowany nad jeziorem, w terenach leśnych dla uczestników związanych ze środowiskiem harcerskim 90.500 PLN Hufiec ZHP Legnica 2. Podzadanie Wypoczynek organizowany dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Ochotniczymi Hufcami Pracy 5.000 PLN Ochotnicze Hufce Pracy 3. Podzadanie Wypoczynek organizowany w terenach podgórskich lub górskich dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 9.000 PLN Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski W celu podpisania umowy należy złożyć w Wydziale Oświaty i Sportu – pokój nr 22 : - zaktualizowany harmonogram realizacji zadania ( zał. nr.2)– 2 egzemplarze, - zaktualizowany kosztorys realizacji zadania ( zał. nr. 3) – 2 egzemplarze. Kontakt: 076-721-22-36 e-mail: os@legnica.um.gov.pl

Metadane

Data wytworzenia : 14.03.2008
Data publikacji : 27.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL