Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Viesmann Technika Grzewcza ul. Jaworzyńska ...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Viesmann Technika Grzewcza ul. Jaworzyńska 289 w Legnicy.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5 sierpnia 2005 roku wpłynął wniosek PRO -ARCH Architektonicznej Pracowni Autorskiej Julian Łowiński z Wrocławia (działającego z upoważnienia firmy Viesmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. ) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Viesmann Technika Grzewcza przy ul. Jaworzyńskiej 289 w Legnicy.
Z ww wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Śrowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 11.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL