Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

wiślana

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości budynkowych położonych na terenie miasta Legnicy.
Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej Oznaczenie w ewidencji gruntów.Charakter zabudo ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości budynkowych położonych na terenie miasta Legnicy.
Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej Oznaczenie w ewidencji gruntów.Charakter zabudowy Cenagruntu/budynku postąpienie w zł Wadium w zł
1.Legnicaul.Złotoryjska nr 116 KW 41700 dz.nr 927/2 o pow.309 m2 obręb Tarninów, budynek wolnostojący 13 pomieszczeń użytkowych, 01piwnica, 02 magazyn, pow. użyt. budynku 166,20 m2 i pom. przyn.21,40 m2 37.000,00 254.000,00291.000,003.000,00 30.000
2.Legnicaul.ks.Piotra Ściegiennego nr 39 KW 50093 dz.nr 704/1 o pow.414 m2 obręb Fabryczna budynek do adaptacji na cele mieszkalno-usługowe, wielolokalowy trzykondygnacyjny pow.użyt. 427,73 m2 60.000,00183.200,00243.200,003.000,00 25.000
3.Legnicaul.Łokietka nr 18KW 41631KW 61461 dz.nr 155/5 o pow.283 m2, dz.nr 155/7 o pow.126 m2 obręb Piątnica budynek o funkcji garażowo-magazynowej o pow.og.87,2 m2 (pustostan) II kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Przeznaczony do rozbiórki (wartość nieruchomości uwzględnia koszt likwidacji obiektu i uporządkowania terenu) Cena gruntu łącznie12.000,00 8.000,0020.000,00500,00 2.000
Poz.1 i 2 -VAT zw. ( art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art.43 ust.2 pkt 1 i § 8 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r.).
poz.3 - VAT zw.( art.29 ust.5 oraz art.43 ust 1 pkt 2 w związku z art.43 ust.2 pkt 1.
poz.1- nieruchomość obciążona umową najmu, poz. 2 i 3 - nieruchomości wolne od obciążeń.
poz.2- nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.
poz.3- sprzedaż na własność.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi:
poz.1- I opłata 25% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 3% wylicytowanej ceny gruntu.
poz.2- I opłata 15% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 1% wylicytowanej ceny gruntu. Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2004 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok. poz.3- sprzedaż na własność. Nieruchomości udostępnione będą do oglądania w dniu 17.08.2004 r. od godz.12 oo- 13oo. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. w terminie do 24.08.2004 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.
Przetarg odbędzie się 27.08.2004 r. o godz. 9 oo w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 sala nr 9. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz.543)
a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane przez nich konta (w przypadku kont zagranicznych, koszty przelewu ponosi zainteresowany). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-302 i 72-12-310. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu.
Data wywieszenia: 2004.08.15

Metadane

Data publikacji : 16.07.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL