Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 6/2013 w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu

OKS.524.3.5.2013.VIII

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na: Organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Miasta Legnica, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota OKS/1/W/2013 Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Miasta Legnica, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica, ul.Aleja Orła Białego 2 Kwota dofinansowania 104.500,00 zł

Metadane

Data wytworzenia : 29.03.2013
Data publikacji : 29.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL