Biuletyn Informacji Publicznej Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Komórkowej Ce ... - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 24.06.2019, 15:25

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Komórkowej Ce ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel sp. z o.o. z Warszawy.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
22 maja 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pana Dariusza Chrut z firmy ATEM Polska sp. z o.o.z Wrocławia , działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL sp. zo.o. z Warszawy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel LEGNICA_E40, zlokalizowanej w Legnicy przy
ul. Jaworzyńskiej 256, na działce nr 710/7, obręb Przybków.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 05.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL